petra

­­

Modellprogram
A JÖVŐ MOST AKTUÁLIS
A JÖVŐ MOST AKTUÁLIS
Program mottója

Rólunk

Innovatív, támogató szemléletű szolgáltatásfejlesztési modellprogramot indít Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A társadalmi integrációt erősítő, hátránykompenzációs intézkedések és programelemek mindazon sérülékeny csoportok esélynövelését szolgálják, akik önerőből nehezen jutnak olyan szolgáltatásokhoz, amelyek a tudásalapú gazdasági környezetben nagyobb esélyt jelentene számukra.
A PETRA konkrét szolgáltatásai kiegészítik, komplementer módon erősítik a városi szolgáltató rendszerek, intézmények munkáját, de nem csak egy-egy ágazathoz kötődnek. Átfogó szemlélettel helyet kap benne az egészséges életmód korszerű gyakorlatainak terjesztése, a preventív családtervezés népszerűsítése, a bölcsődés, óvodás korosztály érési-fejlődési mutatóinak javítása. Sokrétű tudatos tervezés előzte meg az iskolásokat célzó szolgáltatások kidolgozását. Ennek kapcsán a team figyelembe vette azokat a külföldi hátránykompenzációs innovációkat, melyekkel kiegészülhet a gyerekek hagyományos oktatási palettája. Mindezen kezdeményezéseknek kimutatható hatásfokkal, nemcsak a peremre sodródás megakadályozását kell szolgálnia, hanem a támogatásban részesítettek előre lépését is, megadott mutatók alapján.
A modell tevékenységei kapcsán országos jelentőségű (is lehet), kapacitásfejlesztése adaptálható, növekedést biztosító jellege, pedig fenntartható és bővíthető modellt jelent.
A modell jelentős hozadéka, hogy összekapcsolja a tevékenységeket, szakterületeket, és együttes hatással bír a társadalomfejlesztésre, növelve a társadalmi multiplikáló hatást különös tekintettel ezt a sérülékeny célcsoportokat is érintő térségekre és azok vonzáskörzetére.

Modellek a modellben:
A PETRA olyan közösségi, csoportos és egyéni szolgáltatásokkal dolgozik, amelyben nagy szerepe van a bevonni kívánt kliensek modellkövetésének. A bemutatott modellek rendezvényeken, workshopok, csoportfoglalkozások keretében kerülnek bevezetésre. Építenek a résztvevők aktivitására, belső igényt és motivációt nyújtanak a saját egyéni megvalósításra. Példa erre a gasztro- és életmód workshop, ahol olyan termékmintákkal, alapanyagokkal és előállítási lehetőségekkel találkozhat a program látogatója, melyek arra késztetnek, hogy újdonságokat építsenek életvezetésükbe.
Ösztönzött célelérés:
Jól körvonalazott együttműködési megállapodás keretében a kiválasztott családok, gyermekek, kliensek – a lehetséges programelemekből adekvátan válogatva – vállalják, hogy meghatározott mérföldkövek, azaz elérendő célok alapján részt vesznek az egyes fejlesztési szolgáltatásokban, modulokban és ezt követően elvégzett munkájukért, befektetett energiájukért, tanulásukért ösztönző juttatásokban részesülnek.
Oktatási kiegészítő szolgáltatások:
Az oktatási innovációs paletta már a legkisebbek, a 0-3 éves korosztálynak is biztosít támogatási lehetőségeket. A kisgyermekek számára élményszerű, aktivitásra építő csoportok indulnak, melyekben a szülők megismerkednek az otthoni fejlesztési lehetőségek széles skálájával és ehhez az átfogó folyamathoz a számukra biztosított játékcsomagok adnak kiemelkedő feltételeket. Az óvodások prevenciós iskola-előkészítő foglalkozásai azokat az adaptációs, nyelvi és kognitív képességterületeken egészítik ki az egyéb gyermekintézmények munkáját, amelyek segítik az iskolai beválást és megelőlegezik a tanulmányokban szerezhető sikerélményeket. A futamidő alatt, mind a szülők, mind a gyerekeket számos könyvhöz, eszközhöz és játékhoz juthatnak hozzá.
Iskolások nyelvi-, tehetségfejlesztő, olvasás-szövegértést mobilizáló és ösztönző programelemei:
A legnagyobb hangsúlyt az iskolai haladás előmozdítása érdekében az olvasási-szövegértési és tantárgyi gyakorló csoportok kapják. A résztvevő diákok a belépésükkor bemeneti felmérésen vesznek részt. Ennek eredményeire alapozva havi gyakorlási teendőket, egyéni fejlesztő feladatokat kapnak, melyeket a program weblapján kialakított, ma még egyedülálló feladatbankból tölthetnek le. Saját teljesítményük pontszámait a program weblapján megjelenő táblán követhetik és meghatározott mérföldkövek, az elvégzett munka alapján ösztönző juttatásokat kapnak.
A PETRA - program, a hátránykompenzációban új, hathatós és ugyancsak mérésekkel, vizsgákkal igazolható eredményességgel kívánja bevezetni az angol nyelvi készségfejlesztő csoportot, illetve a művészeti tehetségfejlesztést.
Mentorok, segítők:
Oktatási szakemberek vezetik a speciális csoportfoglalkozásokat, a gyerekek egyéni tanulási folyamatait pedig kiképzett mentorok követik. A mentorok segítik az iskolás korcsoportban tevékenykedőket és igyekeznek kiküszöbölni a lemorzsolódást.
A hosszútávú szakmai építkezés, az implementáció és a fenntartható fejlődés szolgálatában, a PETRA - modell első szakasza a célcsoportok megszólításával és a jelentkezők fogadásával indul. Az egy éves „próbaüzem” 50 család intenzív bevonását vállalja fel. A belépni kívánó családok saját szükségleteiket figyelembe véve választhatják ki a gyermekek számára leginkább szükséges támogató szolgáltatást.
Ez az időszak a reális sztenderdek és elvárások, a működőképes ösztönző eszközök és a jövőbeli hatástanulmány mutatóinak megállapítását is lehetővé teszi. Így a PETRA-program egy adaptálható, ágazatközi együttműködésen alapuló innovációs modellként tud társadalmi alternatívákat nyújtani.
Részvétel a módszertani hálózatban:
A program stábja készen áll a munka megkezdésére, melynek során kooperációban fog működni a Város élő szakmai, módszertani társulásaival.

A program kidolgozásában, és aktív megvalósításában részt vevő támogatónk:

 
PETRA MODELLPROGAM