petra

­­

Modellprogram
A JÖVŐ MOST AKTUÁLIS
<p>START&nbsp;</p>

START 

START! - iskolás programelem 

Jutalom ajándékcsomagokkal és tanulássegítő foglalkozásokkal az eredményes iskolai haladás érdekébenAzoknak a családoknak ajánljuk, akik általános iskolás gyermeket nevelnek.A PETRA MODELLPROGRAM segíteni szeretné az általános iskoláskorú gyermekek iskolai eredményeinek látványos javulását és a résztvevő tanulók tehetséggondozását.

<p>START&nbsp;</p>

START 

Jelentkezőket várunk az alábbi csoportokba: 

-Alsós tanulók Csillaggyűjtő csoportja (2.-3.-4. osztályos tanulók számára) 

-Alsós tanulók angol csoportja (3.-4. osztályos tanulók számára)

 -Felsős tanulók angol csoportja (5.-6. osztályos tanulók számára) 

-Felsős tanulók – profi gépírás csoportja (6.-7.-8. osztályos tanulók számára)

<p>start</p>

start

CSILLAGGYŰJTŐ

 Az összes csoportban hangsúlyt fektetünk a kitartás, az önállóság, és az olvasás-írás készség magas szintre emelésére. A gyerekek hétről hétre izgalmas feladatok megoldásával gyakorolhatnak és fejleszthetik tudásukat. Minden megoldott feladat pontokat, illetve a pontokat beváltva, csillagokat ér. A gyerekek a program folyamán megszerzett pontjait pontgyűjtő rendszerben vezetjük. A gyerekek összegyűjtött csillagai megtekinthetőek a PETRA- MODELLPROGRAM Weblapján az eredménytáblán, ahol a résztvevők felhasználói nevek megadásával szerepelnek.Feladatok: A gyerekek életkoruknak, osztályuknak és tanulmányi szintjüknek megfelelő otthoni feladatokat kapnak- havonta egy, vagy több munkafüzetet és online feladatokat. Sikerélményeket szerezhetnek az olvasás-szövegértés, a tájékozódás, a számolás és a logikai gondolkodás terén. A legtöbb feladat az olvasás-írás játékos gyakorlását szolgálja.A résztvevők hónap elején megtekinthetik a weblapon, hogy a havi kötelező és szabadon választott feladatok hány pontot érnek. Jutalmazás:A résztvevő tanulók családjával az iskolás programelem megkezdésekor a PETRA MODELLPROGRAM képviselője együttműködési megállapodást köt. A résztvevő tanulók 3 havonta, az elvégzett munka (megoldott feladatok) arányában - jutalmazásban részesülnek. (Tanszer, sportszer, játék, írószer).Azoknak a családoknak, ahol a gyermek a teljes feladatmegoldó futamidőt az együttműködési megállapodásnak megfelelően elvégzi, azaz a havi kötelező és szabadon választott feladatokból összegyűjti a szükséges pontszámokat, a fentieken kívül, szintén jutalmazásban részesülnek –lakbrendezési támogatás formájában.

PETRA MODELLPROGAM